Przejdź do treści

Raporty

Raporty bieżące

Raport nr 40/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku

Publikacja listy projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Raport nr 39/2017 z dnia 26 października 2017 roku

Wstępne dane finansowe MFO S.A. za III kwartał 2017 roku

Raport nr 38/2017 z dnia 23 października 2017 roku

Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych

Raport nr 37/2017 z dnia 20 października 2017 roku

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A. 

Raport nr 36/2017 z dnia 20 października 2017 roku

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A.

Raport nr 35/2017 z dnia 20 października 2017 roku

Rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D

Raport nr 34/2017 z dnia 17 października 2017 roku

Powołanie komitetu audytu przez Radę Nadzorczą MFO S.A.

Raport nr 33/2017 z dnia 13 października 2017 roku

Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie – dotycząca zmiany o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Raport nr 32/2017 z dnia 13 października 2017 roku

Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie – dotycząca zmiany o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Raport nr 31/2017/K z dnia 13 października 2017 roku

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - KOREKTA

Raport nr 31/2017 z dnia 13 października 2017 roku

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport nr 30/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku

Wstępne dane finansowe MFO S.A. za I półrocze 2017 roku

Raport nr 29/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych

Raport nr 28/2017 z dnia 12 sierpnia 2017 roku

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu praw do akcji serii D 

Raport nr 27/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku

Rejestracja praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych

Raport nr 26/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport nr 25/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku

Przydział akcji serii D

Raport nr 24/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

Raport nr 23/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Raport nr 22/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku

Uzyskanie patentu na wynalazek

Raport nr 21/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku

Rejestracja zmiany statutu spółki w KRS

Raport nr 20/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku

Zawarcie znaczącej umowy

Raport nr 19/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku

Raport nr 18/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

Powołanie Pana Piotra Gawrysia na członka Rady Nadzorczej

Raport nr 17/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

Informacje na temat wysokości dywidendy za 2016 rok

Raport nr 16/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku

Raport nr 15/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku

Kandydatura Pana Piotra Gawrysia na niezależnego członka Rady Nadzorczej MFO S.A. zgłoszona przez akcjonariuszy Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO.

Raport nr 14/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ i zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

Raport nr 13/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej MFO S.A.

Raport nr 12/2017 z dnia 19 maja 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Raport nr 11/2017 z dnia 19 maja 2017 roku

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Raport nr 10/2017 z dnia 19 maja 2017 roku

Przyjęcie i zatwierdzenie strategii inwestycyjnej MFO S.A. na lata 2017-2020

Raport nr 9/2017 z dnia 16 maja 2017 roku

Uzyskanie patentu na wzór użytkowy

Raport nr 8/2017 z 5 maja 2017 roku

Wstępne dane finansowe MFO S.A. za I kwartał 2017r.

Raport nr 7/2017 z 28 kwietnia 2017 roku

Zawarcie znaczącej umowy 

Raport nr 6/2017 z 17 marca 2017 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017

Raport nr 5/2017 z 7 marca 2017 roku

Wstępne dane finansowe MFO S.A. za IV kwartał oraz rok 2016r.

Raport nr 4/2017 z 1 marca 2017 roku

Zmiana animatora emitenta na GPW

Raport nr 3/2017 z 10 lutego 2017 roku 

Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

Raport nr 2/2017 z 9 lutego 2017 roku 

Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

Raport nr 1/2017 z 9 stycznia 2017 roku 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 

Raport nr 27/2016 z 10 listopada 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR – zmiana powiadomienia

Raport nr 26/2016 z 28 października 2016 roku

Wstępne dane finansowe MFO S.A. za III kwartał 2016 r.

Raport nr 25/2016 z 28 października 2016 roku

Uzyskanie patentu na wynalazek

Raport nr 24/2016 z 14 października 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 23/2016 z 13 października 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 22/2016 z 6 października 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 21/2016 z 4 października 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 20/2016 z 29 września 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 19/2016 z 28 września 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 18/2016 z 23 września 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 17/2016 z 22 września 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 16/2016 z 11 sierpnia 2016 roku

Zawarcie znaczącej umowy

Raport nr 15/2016 z 26 lipca 2016 roku

Zawarcie znaczącej umowy

Raport nr 14/2016 z 26 lipca 2016 roku

Wstępny, szacunkowy wynik finansowy netto MFO S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku

Raport nr 13/2016 z 1 lipca 2016 roku

Informacja poufna

Raport nr 12/2016 z 10 maja 2016 roku

Informacja poufna

Raport nr 11/2016 z 6 maja 2016 roku

Zawarcie znaczącej umowy

Raport nr 10/2016 z 27 kwietnia 2016 roku

Powołanie Zarządu Spółki MFO S.A.

Raport nr 9/2016 z 27 kwietnia 2016 roku

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport nr 8/2016 z 27 kwietnia 2016 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 roku

Raport nr 7/2016 z 27 kwietnia 2016 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 roku

Raport nr 6/2016 z 26 kwietnia 2016 roku

Kandydatura Pana Grzegorza Janasa na niezależnego członka Rady Nadzorczej MFO S.A. zgłoszona przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Raport nr 5/2016 z 31 marca 2016 roku 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Raport nr 4/2016  z 31 marca 2016 roku 

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Raport nr 3/2016 K z 25 marca 2016 roku 

Zawarcie znaczącej umowy - korekta 

Raport nr 3/2016 z 25 marca 2016 roku 

Zawarcie znaczącej umowy 

Raport nr 2/2016 z 15 marca 2016 roku 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016

Raport nr 1/2016 z 14 stycznia 2016 roku 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Raport nr 22/2015 z 6 listopada 2015 roku

Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu

Raport nr 21/2015 z 16 września 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 20/2015 z 17 lipca 2015 roku

Postanowienie sądu o zmianie wpisu do rejestru zastawów

Raport nr 19/2015 z 19 czerwca 2015 roku

Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów

Raport nr 18/2015 z 19 czerwca 2015 roku

Zawarcie umowy znaczącej

Raport nr 17/2015 z 15 czerwca 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 16/2015 z 15 czerwca 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 15K/2015 z 15 czerwca 2015 roku 

Informacja poufna - korekta

Raport nr 15/2015 z 15 czerwca 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 14/2015 z 1 czerwca 2015 roku

Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów

Raport nr 13/2015 z 1 czerwca 2015 roku

Animator Rynku dla akcji spółki MFO S.A.

Raport nr 12/2015 z  13 maja 2015 roku

Informacje na temat wysokości dywidendy za 2014 rok

Raport nr 11/2015 z  13 maja 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Treść uchwał ZWZ MFO S.A.

Raport nr 10/2015 z  13 maja 2015 roku

Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

Raport nr 9/2015 z  13 maja 2015 roku

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Uchwała nr 2 - projekt

Raport nr 8/2015 z  13 maja 2015 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Raport nr 7/2015 z  6 maja 2015 roku

Informacja poufna - otrzymanie dofinansowania w ramach POIG

Raport nr 6/2015 z 15 kwietnia 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A

Raport nr 5/2015 z 24 marca 2015 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015

Raport nr 4/2015 z 20 marca 2015 roku

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za 2014 rok

Raport nr 3/2015 z 18 marca 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 2/2015 z 16 lutego 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 1/2015 z 14 stycznia 2015 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport nr 28/2014 z 20 listopada 2014 roku

Informacja poufna

Raport nr 27/2014 z 12 listopada 2014 roku

Korekta raportu kwartalnego III kwartał 2014r.

Raport nr 26/2014 z 2 lipca 2014 roku

Komunikat GPW w sprawie zawarcia umowy o pełnienie zadań animatora emitenta

Raport nr 25/2014 z 27 czerwca 2014 roku

Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

Raport nr 24/2014 z 26 czerwca 2014 roku

Informacja poufna

Raport nr 23/2014 z 30 maja 2014 roku

Zawarcie znaczącej umowy

Raport nr 22/2014 z 30 maja 2014 roku

Informacja poufna

Raport nr 21/2014 z 30 maja 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez ZWZ MFO S.A. w dniu 29 maja 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki MFO S.A. w dniu 29 maja 2014 roku

Raport nr 20/2014 z 30 maja 2014 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Raport nr 19/2014 z 6 maja 2014 roku

Zawarcie znaczącej umowy 

Raport nr 18/2014 z 30 kwietnia 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Raport nr 17/2014 z 3 kwietnia 2014 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014

Raport nr 16/2014 z 1 kwietnia 2014 roku

Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi

Raport nr 15/2014 z 28 stycznia 2014 roku

Informacja o nabyciu akcji

Raport nr 14/2014 z 27 stycznia 2014 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport nr 13/2014 z 17 stycznia 2014 roku

Informacja o nabyciu akcji

Raport nr 12/2014 z 16 stycznia 2014 roku

Informacja o nabyciu akcji

Raport nr 11/2014 z 16 stycznia 2014 roku

Informacja o nabyciu akcji

Raport nr 10/2014 z 14 stycznia 2014 roku

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Raport nr 9/2014 z 14 stycznia 2014 roku 

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Raport nr 8/2014 z 14 stycznia 2014 roku 

Informacja o zmianie wysokości i struktury kapitału zakładowego spółki MFO S.A.

Raport nr 7/2014 z 14 stycznia 2014 roku 

Komunikat Zarządu GPW o dodaniu akcji spółki MFO S.A. do indeksów WIG oraz WIG-Poland 

Raport nr 6/2014 z 10 stycznia 2014 roku 

Komunikat Zarządu GPW - kwalifikacja spółki MFO S.A. do segmentu 5 PLUS

Raport nr 5/2014 z 8 stycznia 2014 roku 

Komunikat Rejestracja Papierów Wartościowych 

Raport nr 4/2014 z 8 stycznia 2014 roku 

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki MFO S.A.

Raport nr 3/2014 z 8 stycznia 2014 roku 

Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Raport nr 1/2014 z 3 stycznia 2014 roku 

Przystąpienie do systemu ESPI

 

Raporty EBI

Raporty okresowe