Przejdź do treści

Dofinansowanie z UE

Projekty realizowane

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania kształtownika cienkościennego o podwyższonych parametrach przeznaczonego dla stolarki otworowej, w tym przeciwpożarowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:  Szybka Ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie udoskonalonego zautomatyzowanego procesu produkcji profili stalowych o istotnie podwyższonych parametrach jakościowych.

Rezultatem projektu będzie opracowanie ulepszonej technologii i wdrożenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnego profila o nowej konstrukcji, który będzie trwały, nowoczesny, bardziej estetyczny i odporny na korozję oraz który charakteryzować się będzie wysokimi wartościami statycznymi i parametrami wytrzymałościowymi.

Wartość projektu: 18 758 763,19 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 717 938,09 PLN

Opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii wytwarzania wsporników o nowatorskiej konstrukcji

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

  • Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Celem realizacji projektu jest przeprowadzenie badań w celu stworzenia procesu produkcji wsporników ściennych o nowej konstrukcji.

Rezultatem projektu będzie ulepszona technologia wytwarzania wsporników o nowej konstrukcji, która zostanie wdrożona w MFO. Wsporniki o nowej opracowanej przez MFO konstrukcji będą innowacyjne, gdyż na rynku, co pokazuje analiza konkurencji dostępne są konsole o tradycyjnej, spawanej konstrukcji, ocynkowane po zespawaniu.

Wartość projektu: 26 432 717,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 323 669,78 PLN