Przejdź do treści

Dofinansowanie z UE

Projekty realizowane

Opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii wytwarzania wsporników o nowatorskiej konstrukcji

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

  • Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Celem realizacji projektu jest przeprowadzenie badań w celu stworzenia procesu produkcji wsporników ściennych o nowej konstrukcji.

Rezultatem projektu będzie ulepszona technologia wytwarzania wsporników o nowej konstrukcji, która zostanie wdrożona w MFO. Wsporniki o nowej opracowanej przez MFO konstrukcji będą innowacyjne, gdyż na rynku, co pokazuje analiza konkurencji dostępne są konsole o tradycyjnej, spawanej konstrukcji, ocynkowane po zespawaniu.

Wartość projektu: 26 432 717,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 323 669,78 PLN

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ ZAUTOMATYZOWANEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PROFILI Z PRZETŁOCZENIEM ROZSZERZAJĄCYM

W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie efektów prac badawczych dla opracowania ulepszonej zautomatyzowanej technologii produkcji profili z przetłoczeniem poszerzającym i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu będącego rezultatem tej innowacji.

Wartość projektu: 10.000.000, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.000.000,00 PLN