Przejdź do treści

Patenty i Certyfikaty

W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka opracowała, wdrożyła i posiada następujące znaki towarowe i wzory:

  • Znak towarowy „MFO” objęty ochroną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji z dnia 09. 07. 2009 r., numer prawa ochronnego 218506. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w urzędzie patentowym, tj. od 30. 03. 2007 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 10 lat.
  • Wspólnotowy Znak Towarowy „MFO ECO technology” objęty ochroną przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie decyzji z dnia 01. 02. 2010 r., numer świadectwa rejestracji: 008503179. Czas trwania prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia, tj, od 21. 08. 2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 10 lat.
  • Wspólnotowy Wzór Przemysłowy dotyczący technologii moletowania profili stalowych „MFO ECO technology”, objęty ochroną przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie decyzji z dnia 21. 08. 2009 r., numer świadectwa rejestracji: 001603135-0001. Czas trwania prawa ochronnego na wspólnotowy wzór przemysłowy wynosi 25 lat od daty zgłoszenia (pod warunkiem, że Spółka będzie wnosić terminowo opłatę z tytułu rejestracji), tj, od 21. 08. 2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 25 lat.
  • Wspólnotowy Wzór Przemysłowy dotyczący technologii moletowania profili stalowych „MFO ECO technology”, objęty ochroną przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie decyzji z dnia 21. 08. 2009r., numer świadectwa rejestracji: 001603135-0002. Czas trwania prawa ochronnego na wspólnotowy wzór przemysłowy wynosi 25 lat od daty zgłoszenia (pod warunkiem, że Spółka będzie wnosić  terminowo opłatę z tytułu rejestracji), tj, od 21. 08. 2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 25 lat.
  • Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 23. 09. 2011 r. , zarejestrowane pod numerem P.396412 (WIPO ST10/C PLP.396412), obejmujące wniosek o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania kształtowników cienkościennych z powierzchniowym odkształceniem i kształtownik cienkościenny”. Dla niniejszego zgłoszenia dokonano sprawozdania o stanie techniki z dnia 30. 01. 2012 r., w którym w bazach: UPRP. PL.espacenet, EP.espacenet, bazy patentowe krajów WIPO – nie stwierdzono dokumentów podważających nowości i poziomu wynalazczego wynalazku.
  • Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 22. 06. 2012 r., zarejestrowane pod numerem P.399631 (WIPO ST10/C PLP.399631), obejmujące wniosek o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania kształtowników z blach ocynkowanych i kształtownik z blachy ocynkowanej”. Dla niniejszego zgłoszenia dokonano sprawozdania o stanie techniki z dnia 17. 10. 2012 r., w którym w bazach: UPRP. PL.espacenet, EP.espacenet, bazy patentowe krajów WIPO – nie stwierdzono dokumentów podważających nowości i poziomu wynalazczego wynalazku.

Nagrody i Wyróżnienia

Lider Rynku Stolarki 2019

Lider Rynku Stolarki 2019

Lider Rynku Stolarki 2018

Lider Rynku Stolarki 2018

Lider Rynku Stolarki 2017

Lider Rynku Stolarki 2017

Gazele Biznesu 2016

Gazele Biznesu 2016

Regionalne Orły Eksportu 2016

Regionalne Orły Eksportu 2016

MFO finalistą rankingu najlepszych polskich eksporterów 2015

MFO finalistą rankingu najlepszych polskich eksporterów 2015

Certyfikaty ISO

MFO S.A. Certyfikat ISO 9001:2015 ENG

MFO S.A. Certyfikat ISO 9001:2015 ENG

Certificate for the following activities "Production and distribution of slit steel coils, cold rolled steel sections, steel blanks and metallurgical products"

MFO S.A. Certyfikat ISO 9001:2015

MFO S.A. Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

MFO S.A. Certyfikat ISO 14001:2015

MFO S.A. Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

MFO S.A. Certyfikat ISO 45001:2018

MFO S.A. Certyfikat ISO 45001:2018

Certyfikat ISO 45001:2018 w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

Certyfikaty Zgodności

Certyfikat Zgodności Nr 1458-CPR-FPC-196

Certyfikat Zgodności Nr 1458-CPR-FPC-196

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1458-CPR-FPC-196. Profilowane na zimno stalowe elementy konstrukcyjne do zastosowania w klasie wykonania EXC1, EXC2, EXC3 i EXC4.

Certyfikat Zgodności Nr 009-UWB-076

Certyfikat Zgodności Nr 009-UWB-076

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 009-UWB-076. Kształtowniki stalowe, otwarte, wytwarzane na zimno z taśm i blach ocynkowanych ogniowo lub elektrolitycznie przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych.

Certyfikat Zgodności Nr 186/2022

Certyfikat Zgodności Nr 186/2022

Rury stalowe precyzyjne o przekroju prostokątnym i kwadratowym, produkowane wg wymagań norm PN-EN 10305-5:2016-06

Certyfikat Jakości CSTB QB44

Certyfikat Jakości CSTB QB44

QB to znak jakości, wydajności i niezawodności produktów i systemów stosowanych w budownictwie.