Przejdź do treści

O Firmie

MFO - lider rynku zimnogiętych profili stalowych

Naszym Celem strategicznym jest zdobycie pozycji wiodącego producenta profili stalowych w Europie. Jesteśmy obecni na 50 rynkach eksportowych. Stale zwiększamy zdolności produkcyjne i moc przerobową. 

Strategia i plany dalszego rozwoju

Poprawa efektywności

Optymalizacja procesów i organizacji. Szkolenia i programy dla rozwoju kompetencji pracowników

Zdobywanie rynków zagranicznych

Zaistnienie w szerszej świadomośći odbiorców europejskich. Zwiększenie udziału eksportu w strukturze sprzedaży.

Dywersyfikacja sprzedaży i rynku

Dywersyfikacja asortymentowa, poszerzanie grona odbiorców o nowe branże. Dywersyfikacja geograficzna, zwiększanie portfela odbiorców.

Rozwój organiczny

Stałe zwiększanie zdolności produkcyjnych i mocy przerobowych. Inwestycje infrastrukturalne w hale produkcyje oraz nowoczesny park maszynowy.

Innowacyjność

Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność procesową i produktową. Stała współpraca z ośrodkami badawczymi i jednostkami naukowymi.

Inwestycje

Usprawnienie logistyki i gospodarki magazynowej. Wdrożenie nowych produktów dla nowych branż. Rozbudowa centrum badawczego.

Misja Firmy

Przedsiębiorstwo to nie tylko maszyny i aktywa, to przede wszystkim ludzie i ich oczekiwania. Naszą misją jest wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom, a przede wszystkim:

  • dostarczanie Klientom wyrobów o najwyższej jakości;
  • stały wzrost wartości firmy dla jej Akcjonariuszy;
  • spełnianie ambicji Pracowników poprzez interesujące i dobrze wynagradzane miejsca pracy.

W swojej działalności kierujemy się wartościami, które dla Klientów są najważniejsze: jakość, czas i uczciwa cena. Połączenie tych trzech elementów możliwe jest dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w produkcji profili stalowych.

 

  

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Uprzejmie oświadczamy, że spółka MFO S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy w związku z załącznikiem i do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

  

Oświadczenie

Władze Spółki

W  2000 roku zakłada MFO Sp. z  o.o., zostaje jej udziałowcem i  prezesem zarządu. W  latach 2000–2013 doprowadza do dynamicznej ekspansji spółki – pod zarządem Tomasza Mirskiego MFO zostaje krajowym liderem w sprzedaży wzmocnień stalowych do produkcji okien i jednocześnie uruchamia produkcję skomplikowanych profili specjalnych.

 W 2011 roku wspólnie z  pozostałymi udziałowcami przekształca MFO w spółkę akcyjną.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (specjalizacja gospodarczo-finansowa) oraz studiów z zakresu rachunkowości w  Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004 – 2010 świadczył pomoc prawną w spółce handlowej ASCON Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem niemieckiej spółki PLUSTEC.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (w zakresie telekomunikacji). W latach 2000–2002 rozpoczynał karierę zawodową jako specjalista ds.  uruchomień w  międzynarodowej spółce telekomunikacyjnej – SIEMENS. W latach 2002–2003 współtworzył i  był dyrektorem ds. produkcji w spółce produkującej okna PCW – WERK sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Marek Mirski

przewodniczący Rady Nadzorczej

Oświadczenie kandydata

Życiorys kandydata

Izabela Turczyńska-Buszan

członkini Rady Nadzorczej

Oświadczenie kandydatki

Życiorys kandydatki

Tomasz Mróz

członek Rady Nadzorczej

Oświadczenie kandydata

Życiorys kandydata

Marcin Pietkiewicz

członek Rady Nadzorczej

Oświadczenie kandydata

Życiorys kandydata

Piotr Gawryś

członek Rady Nadzorczej

Oświadczenie kandydata

Życiorys kandydata

53
% udział eksportu w sprzedaży ogółem
150
tys. ton rocznego wolumenu sprzedaży profili
24
godzinna produkcja
330
wykwalifikowanych pracowników
MFO S.A. Certyfikat ISO 9001:2015 ENG

MFO S.A. Certyfikat ISO 9001:2015 ENG

Certificate for the following activities "Production and distribution of slit steel coils, cold rolled steel sections, steel blanks and metallurg

MFO S.A. Certyfikat ISO 9001:2015

MFO S.A. Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

MFO S.A. Certyfikat ISO 14001:2015

MFO S.A. Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

MFO S.A. Certyfikat ISO 45001:2018

MFO S.A. Certyfikat ISO 45001:2018

Certyfikat ISO 45001:2018 w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

Spółka MFO S.A.  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000399598 wysokość kapitału zakładowego 1 321 498,00 PLN opłacony w całości | NIP 837-16-05-871 | NIP europejski: PL 8371605871 | Regon: 017195803 | Numer rejestrowy BDO: 000028378 | Konta bankowe: Bank Millennium S.A. PLN: 95 1160 2202 0000 0002 3619 6131 | EUR IBAN: PL60 1160 2202 0000 0002 3619 6179 | SWIFT: BIGBPLPW