Przejdź do treści

Kształtowniki stalowe do systemów fotowoltaicznych

Kształtowniki stalowe dedykowane do budowy i montażu systemów fotowoltaicznych. System kształtowników montażowych jest bardzo istotną częścią w procesie projektowania i następnie budowie każdej instalacji fotowoltaicznej. Stosowany uniwersalny system perforacji pozwala na odpowiedni dobór poszczególnych kształtowników i jednocześnie szybki sposób montażu całej konstrukcji.  Dostarczane kształtowniki charakteryzują się bardzo wysoka sztywnością poprzez zastosowanie materiału o podwyższonych parametrach wytrzymałości przy jednoczesnym odpowiednim zabezpieczenie antykorozyjnym metodą gorącego cynku (metoda zanurzeniowa według PN-EN ISO 1461:2011).

Zastosowanie kształtowników:

  • farmy fotowoltaiczne

  • montaż paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich i skośnych

  • budowa i montaż małych systemów fotowoltaicznych

Jakość:

  • produkcja kształtowników stalowych w oparciu o wewnętrzne procedury systemowe i najwyższe standardy odpowiadające wymogom europejskich norm zharmonizowanych, w tym PN EN ISO 9001, PN EN 10162 ponadto procedury kontroli jakości oraz jakość samych wyrobów są dodatkowo weryfikowane przez niezależny instytut badań i certyfikacji – Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST

Rodzaj materiału użytego do produkcji:

  • blacha czarna gorącowalcowana dostarczana według norm: PN-EN 10025, PN-EN 10111

  • blacha zimnowalcowana dostarczana według normy PN-EN 10130

  • blacha ocynkowana ogniowo do obróbki na zimno oraz blacha ocynkowana ogniowo konstrukcyjna dostarczana według normy PN-EN 10346

  • blacha odporna na korozje dostarczana według normy PN-EN 10088

 

Nr

Symbol / Oznaczenie

Wymiary ( mm)

Grubość ( mm)

1 STU 40/22/18 40/22 2,00
2 STU 40/25/18 40/25 2,50
3 STU 50/30/22 50/30 2,50
4 STU 41/21/22/7 41/21/22 2,50
5 STU 41/41/22/7 41/41/22 2,50
1 STU 41/21/1,5 41/21/7,5 1,50
2 STU 41/21/2,0 41/21/7,5 2,00
3 STU 41/21/2,5 41/21/7,5 2,50
4 STU 41/32/2,0 41/32/5,0 2,00
5 STU 41/32/2,5 41/32/5,0 2,50
6 STU 41/41/1,5 41/41/7,5 1,50
7 STU 41/41/2,0 41/41/7,5 2,00
8 STU 41/41/2,5 41/41/7,5 2,50
9 STU 41/41/2,0 41/41/5,0 2,00
10 STU 41/41/2,5 41/41/5,0 2,50
11 STU 41/45/2,0 41/45/5,0 2,00
12 STU 41/45/2,5 41/45/5,0 2,50
13 STU 41/52/2,0 41/52/5,0 2,00
14 STU 41/52/2,5 41/52/5,0 2,50
15 STU 41/62/2,5 41/62/2,5 2,50
16 STU 41/82/2,5 41/82/2,5 2,50
17 STU 45/40/2,0 45/40/7,5 2,00
18 STU 45/40/2,5 45/40/7,5 2,50
19 STU 45/60/2,0 45/60/7,5 2,00
20 STU 45/60/2,5 45/60/7,5 2,50
21 STU 41/21/7,5 podwójna 2 x 41/21/7,5 2,00
22 STU 41/21/7,5 podwójna 2 x 41/21/7,5 2,50
23 STU 41/41/7,5 podwójna 2 x 41/41/7,5 2,00
24 STU 41/41/7,5 podwójna 2 x 41/41/7,5 2,50
25 STU 41/62/7,5 podwójna 2 x 41/62/7,5 2,50
26 STU 41/82/7,5 podwójna 2 x 41/82/7,5 2,50