Przejdź do treści

Struktura Akcjonariatu

 

Akcjonariusze  Liczba akcji Liczba głosów   Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 
 Tomasz Mirski  2 100 000  2 625 000  31,78%  34,39%
 Marek Mirski  2 000 000  2 500 000  30,27%  32,75%
 Pozostali akcjonariusze  2 507 490  2 507 490  37,95%  32,85%
 Ogółem 6 607 490  7 632 490  100%  100%