Przejdź do treści

Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusze  Liczba akcji Liczba głosów   Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 
 Tomasz Mirski  2 109 016  2 634 016  31,92%  34,51%
 Marek Mirski  2 007 247  2 507 247  30,38%  32,85%
 Pozostali akcjonariusze  2 491 227  2 491 227  37,70%  32,64%
 Ogółem 6 607 490  7 632 490  100%  100%

Dane na dzień ostatniego WZA (z dnia 27 maja 2021roku)

Aktualne i bieżące dane znajdują się na stronie GPW na karcie spółki MFO S.A.