Przejdź do treści

Warsztaty o współpracy biznesu z Kampinoskim Parkiem Narodowym

Jak zaangażować swoją firmę w ochronę przyrody? Na to pytanie próbowaliśmy odpowiedzieć na warsztatach, których celem było opracowanie modelu i form współpracy oraz zdefiniowanie i opracowanie działań przynoszących lokalnemu biznesowi korzyści ze współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym i pozwoli na utrzymanie długofalowego partnerstwa opartego na osobistym angażowaniu się pracowników w ochronę przyrody w formie wolontariatu lub innych działań na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności.
Warsztaty były częścią projektu "Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu KPN oraz jego otuliny".