Przejdź do treści

Działamy lokalnie, współpracujemy i wspieramy szkoły

Podstawowej w Rybnie. Miło nam, że mogliśmy wesprzeć lokalną placówkę. Z prawdziwą przyjemnością informujemy też, że rozpoczynamy właśnie bardzo ważną współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

MFO stara się brać aktywny udział w życiu społeczności regionu, w którym mamy swoją siedzibę. Do szczególnie miłych należy zawsze współpraca z dziećmi i młodzieżą. Owocem tych działań są sympatyczne podziękowania, jakie w ostatnich dniach otrzymaliśmy ze Szkoły Podstawowej w Rybnie. Oto ich treść:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym się dzieli z innymi” [Jan Paweł II]

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego składa serdeczne podziękowania MFO Spółce Akcyjnej za aktywne uczestnictwo w kreowaniu pozytywnych przemian w naszej szkole, za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych. Życzymy satysfakcji z podejmowanych decyzji, sukcesów i spełnienia marzeń”.

Kolejnym krokiem zacieśniania więzi z lokalną społecznością jest umowa współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, którą zawarliśmy 1 grudnia br. W jej ramach nasza firma zorganizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów placówki, a w konsekwencji również miejsca pracy dla absolwentów szkoły.