1
Promyk Nowa Sucha na podium
2017.07.20

W Międzynarodowym Turnieju w Augustowie rocznik 2006 Promyka Nowa Sucha, któremu nasza firma od lat pomaga, zajął 3 miejsce. Turniej trwał cztery dni, a zawodnicy...

Więcej …
 
MFO na Targach ISH we Frankfurcie – dziękujemy za zainteresowanie
2017.04.18

Nasze stoisko na Targach ISH we Frankfurcie odwiedziło zaskakująco wielu gości, w tym obecni i potencjalni partnerzy biznesowi z całego świata. Dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie naszą ofertą i interesujące roz...

Więcej …
 

1
Wyniki finansowe

Wyszczególnienie 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 256 080 216 166 196 119 177 702 162 531
Zysk z działalności operacyjnej 22 571 13 642 11 162 7 217 7 148
Zysk przed opodatkowaniem 21 879 12 480 10 445 6 633 6 322
Zysk netto 17 753 10 135 8 380 5 952 4 942
Aktywa razem 152 562 116 925 98 667 76 213 73 372
Zobowiązania długoterminowe 20 274 15 518 9 759 8 102 7 429
Zobowiązania krótkoterminowe 51 488 37 268 36 955 23 938 39 350
Kapitał własny 80 800 64 139 51 953 44 173 26 592
Kapitał zakładowy 1 220 1 220 1 220 1 220 1 000