1
Działamy lokalnie, współpracujemy i wspieramy szkoły
2017.12.07

Otrzymaliśmy przesympatyczne podziękowania ze Szkoły Podstawowej w Rybnie. Miło nam, że mogliśmy wesprzeć lokalną placówkę. Z prawdziwą przyjemnością informujemy też, że rozpoczynamy właśnie bardzo ważną współpracę z Zespoł...

Więcej …
 
MFO Liderem Rynku Stolarki 2017
2017.11.06

Z przyjemnością informujemy, że firma MFO po raz kolejny znalazła się w zaszczytnym gronie Liderów Rynku Stolarki 2017.   Nasza firma po r...

Więcej …
 

1
Patenty

W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka opracowała, wdrożyła i posiada następujące znaki towarowe i wzory:

Znaki towarowe
 Znak towarowy „MFO” objęty ochroną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji z dnia 09. 07. 2009 r., numer prawa ochronnego 218506. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w urzędzie patentowym, tj. od 30. 03. 2007 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 10 lat.

 Wspólnotowy Znak Towarowy „MFO ECO technology” objęty ochroną przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie decyzji z dnia 01. 02. 2010 r., numer świadectwa rejestracji: 008503179. Czas trwania prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia, tj, od 21. 08. 2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 10 lat.

Wzory przemysłowe
 Wspólnotowy Wzór Przemysłowy dotyczący technologii moletowania profili stalowych „MFO ECO technology”, objęty ochroną przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie decyzji z dnia 21. 08. 2009 r., numer świadectwa rejestracji: 001603135-0001. Czas trwania prawa ochronnego na wspólnotowy wzór przemysłowy wynosi 25 lat od daty zgłoszenia (pod warunkiem, że Spółka będzie wnosić terminowo opłatę z tytułu rejestracji), tj, od 21. 08. 2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 25 lat.

 Wspólnotowy Wzór Przemysłowy dotyczący technologii moletowania profili stalowych „MFO ECO technology”, objęty ochroną przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie decyzji z dnia 21. 08. 2009r., numer świadectwa rejestracji: 001603135-0002. Czas trwania prawa ochronnego na wspólnotowy wzór przemysłowy wynosi 25 lat od daty zgłoszenia (pod warunkiem, że Spółka będzie wnosić  terminowo opłatę z tytułu rejestracji), tj, od 21. 08. 2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 25 lat.

Zgłoszenia patentowe
 Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 23. 09. 2011 r. , zarejestrowane pod numerem P.396412 (WIPO ST10/C PLP.396412), obejmujące wniosek o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania kształtowników cienkościennych z powierzchniowym odkształceniem i kształtownik cienkościenny”. Dla niniejszego zgłoszenia dokonano sprawozdania o stanie techniki z dnia 30. 01. 2012 r., w którym w bazach: UPRP. PL.espacenet, EP.espacenet, bazy patentowe krajów WIPO – nie stwierdzono dokumentów podważających nowości i poziomu wynalazczego wynalazku.

 Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 22. 06. 2012 r., zarejestrowane pod numerem P.399631 (WIPO ST10/C PLP.399631), obejmujące wniosek o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania kształtowników z blach ocynkowanych i kształtownik z blachy ocynkowanej”. Dla niniejszego zgłoszenia dokonano sprawozdania o stanie techniki z dnia 17. 10. 2012 r., w którym w bazach: UPRP. PL.espacenet, EP.espacenet, bazy patentowe krajów WIPO – nie stwierdzono dokumentów podważających nowości i poziomu wynalazczego wynalazku.