1
Promyk Nowa Sucha na podium
2017.07.20

W Międzynarodowym Turnieju w Augustowie rocznik 2006 Promyka Nowa Sucha, któremu nasza firma od lat pomaga, zajął 3 miejsce. Turniej trwał cztery dni, a zawodnicy...

Więcej …
 
MFO na Targach ISH we Frankfurcie – dziękujemy za zainteresowanie
2017.04.18

Nasze stoisko na Targach ISH we Frankfurcie odwiedziło zaskakująco wielu gości, w tym obecni i potencjalni partnerzy biznesowi z całego świata. Dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie naszą ofertą i interesujące roz...

Więcej …
 

1
Wypłata dywidendy
2015.05.14

Zarząd MFO S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 13 maja 2015 r. uchwałę nr 2 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 

Postanowiono wypłacić dywidendę w wysokości  1.830.000,- (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy) złotych, co daje 0,30 złotego na każdą akcję.

Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje MFO S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 lipca 2015 r. 

Wypłata dywidendy